Målsetning BOC-BMX

  • Skape en trygg og sosial arena for alle utøvere med mulighet for videreutvikling, uansett nivå.
  • Engasjere og utdanne flere trenere og aktivitetsledere blant foreldre/foresatte.
  • Bygge klubbkultur på tvers av alder/treningsgrupper.
  • Arrangere egne løp.

Starte med BMX-racing?

Alle nye utøvere må delta på rekruttsykling. Dato for rekruttsykling 2021 blir annonsert. Mer informasjon finner du på facebook.com/bocbmx
  • Facebook

Treningstider

BMX-bane og pumptrack er forbeholdt klubbens utøvere under trening, men er åpne for sykling utenom organisert trening. 
 
Mandager: 
18.30-20.00
 
Tirsdager: 
17.30-18.30 
18.30-19.30
19.30-21.00
 
Onsdager:
18.00-20.00
 
Torsdager:
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-21.00

 
​Treningsåret: Fra snøen smelter til siste uke før skoleslutt med oppstart fra første skoleuke etter ferien til vinterværet setter en naturlig stopper for syklingen.
  • Facebook