Målsetning BOC-BMX

  • Skape en trygg og sosial arena for alle utøvere med mulighet for videreutvikling, uansett nivå.
  • Engasjere og utdanne flere trenere og aktivitetsledere blant foreldre/foresatte.
  • Bygge klubbkultur på tvers av alder/treningsgrupper.
  • Arrangere egne løp.

Starte med BMX-racing?

Alle nye utøvere må delta på rekruttsykling. Rekruttsykling mai 2021
er fulltegnet, hvis du har spørsmål om påmelding og oppstart i klubben kontakt oss her.
 
Mer informasjon om BMX-racing
finner du på facebook.com/bocbmx
  • Facebook

Treningstider sesongen 2021

Treningsgruppene:
Gruppe 1: 0-7år (2014 og yngre)
Gruppe 2: 8-10år (2011-2013)
Gruppe 3: 11+ (2010 og eldre)


Trening tirsdag: 
Gruppe 1: 17.00-18.00
Gruppe 2: 18.00-19.30

Gruppe 3: 19.30-21.00
 
Trening torsdag:
Gruppe 1: 17.00-18.00
Gruppe 2: 18.00-19.30
Gruppe 3: 19.30-21.00

 
Ekstra trening mandag (med egen påmelding og treningsavgift):
Gruppe 10+ (2010-2011): 18:00-19:30    
Gruppe 12+ (2009 og eldre): 19:30-21:00    
Cruiser (foreldretrening): 17:00-18:00 

 
​Treningsåret 8. april - 31. oktober 2021, så fremt forholdene tillater det.
  • Facebook