Photo by Simon Connellan on Unsplash

Banegruppen

BOC har egen banegruppe! Følg med for mer info!
Historie

Formannen i BOC Axel W. Knudsen fungerte i perioden 1968 til 1978. Knudsen var en sykkelbane-entusiast som også satt i BOC´s banekomité - og sammen med de øvrige  medlemmene Ole T. Bakke og Kjetil Bakke, la de inn mange harde arbeidstimer for å få godkjent planene om en sykkelbane på det området som idag heter Skui Idrettspark.

 

Men, det skulle vise seg å bli en lang vei med mye motstand til tross for at Bærum Kommune sikret område etter at Norsk Teknisk Byggekontroll hadde vurdert tomtearealet. Idrettsutvalget i Bærum anmodet deretter Park og Idrett om å beregne utgiftene til bygging av sykkelbanen - alt dette skjedde i perioden 1974/75. Undertegnede har foreløpig ikke klart å finne noe skriftlig avslag fra Park og Idrett i BOC´s arkiver, men historien taler for seg selv. Det ble ingen sykkelbane, dessverre.

 

I ventetiden inntil asfaltbanen ble bygget på Valle Hovin arrangerte BOC flere ritt hvert år på Gommerudbanen, Nadderudbanen, Kadettangen og betongbanen for skøyter på Valle Hovin.

 

Prosjektene rundt de nye velodromene i Asker og på Sola øker entusiasmen og lysten til å ta fatt med ny inspirasjon for gruppens Leder og forhåpentligvis for klubbens medlemmer. Banesykling er en spennende og givende trenings og konkurranseform. Du oppfordres derfor til å støtte opp om klubbens tiltak for et bredere tilbud inn i framtiden.

Aktiviteter 2019: