Bærumsrunden

Distanse: 62.3 

Høydemeter: 1092

 

Nett: https://www.strava.com/routes/7280099 

Beskrivelse: Start ved Kaffebrenneriet i Sandvika og sykle sør vestover mot Holmen og opp kirkeveien til Asker. Så klatrer du opp til Liertoppen og ned bakkene til rundkjøringen ved Tranby.

Her tar du til høyre og sykler opp Ringeriksveien på østsiden av Lierdalen til Skaret. Her kommer du inn på E16 og du sykler videre opp til Sollihøgda og passerer Ringeriksporten.

 

Deretter er det nedover til avkjørselen mot Skui og du følger Skuidalen hele veien inn mot Sandvika.

NB! Det er for tiden veiarbeid ved på traseen ved Tyrifjorden og veien er stengt. Du kan ikke passere før veien har åpnet for ferdsel. Statens vegvesen melder at veien åpner i mars 2017.